Nettundervisning for yrkessjåfører

Nettbasert undervisning for yrkessjåfører ved Tuft Transportskole.

Persontransport

yrkesdirektivets modul 2 og 3 som nettbasert undervisning

Godstransport

tuft transportskole

Vi tilbyr førerkort på klasse D, D1, D1E, C, C1, C1E og CE.I tillegg tilbyr vi yrkessjåføropplæring (grunnutdanning for gods og persontransport) og etterutdanning.

Følgende store bedrifter bruker oss: POSTEN/BRING – BIR – BKK – MESTA – FORSVARET og VY Knarvik.

​Vi har godt samarbeid med: Norsk Scania – Tollvesenet – Statens vegvesen – Dekkmann – Bertel O. Steen – Dr. Willy Davidsen Raa – Brannvesenet med flere.

​Med en ny og moderne bilpark tilbyr vi en opplæring med mye praksis og gode instruktører til konkurransedyktige priser. Har du spørsmål angående opplæring og etterutdanning er det bare å kontakte oss.